ESEF Plug & Play

Fristående lösning
Fristående lösning
Taggning av alla dokumenttyper
Taggning av alla dokument­typer
Tagga på en gång utan ett implementationsprojekt
Tagga på en gång utan ett implemen­tations­projekt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut

Vad betyder de nya ESMA-riktlinjerna för ditt företag?

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag lämnas in i ett nytt format (ESEF). De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska finnas tillgängliga i XHTML och att de fyra huvudräkningarna ska förses med XBRL-märkning. Årsredovisningen skall vara skapad och inlämnad i det nya formatet till Finansinspektionen senast den 30 april (start 2021) om man har kalenderår.

Läs mer här...

XBRL tagger – Plug & play

Also as
Tagging-as-
a-Service

XBRL Tagger - ESEF Reporting Software
Ad hoc-lösning:
Generera (i) XBRL-rapporter från Word, Excel, PDF och InDesign med XBRL Tagger

Med vår lättanvända XBRL certifierade mjukvara kan du skapa ESEF-anpassade rapporter på nolltid. Du kan börja tagga din årsredovisning direkt. Vår fristående XBRL tagger känner automatiskt igen dataformatet och kan hantera alla taxonomier. Du kan med enkelhet mappa IFRS-taxonomin mot tillhörande konto/objekt inom årsredovisningen.

Lösningen hanterar Word/PDF/HTML och InDesign-dokument, vilket gör den både enkel att använda och snabb att komma igång med. När man genomfört mappningen kan alla taggar enkelt rullas över till nästkommande år.

Alternativt så erbjuds XBRL Taggern som en integrerad del av vårt Disclosure Management-verktyg SmartNotes. Förutom XBRL-taggning stöder SmartNotes en fullständig end to end process från dataimport från konsolideringssystemet till fint formgiven och tryckfärdig rapport. Mer information om detta hittar du här.

 • Fristående lösning
 • PDF / Word / InDesign taggning
 • Plug & Play
 • Alla taxonomier och språk
 • Auto-taggning och mappning med inbyggt AI
 • Tryckfärdig rapport

SmartNotes-hantering av avslöjande: Process från slutet till slut på ESEF: s årsrapport

Vår Disclosure Management-lösning ökar effektiviteten och minskar tiden med framtagandet av årsredovisningen iXBRL taggningarna. Lösningen säkerställer att du på ett korrekt sätt hanterar ESEF-kraven. Genom integreringen av XBRL-taggern i SmartNotes är den tillgänglig som en ”built-in” variant. Förutom XBRL-taggning stödjer SmartNotes en fullständig hantering av årsredovisningsarbetet. Från import via försystem till den slutliga grafiska layouten.

Vår rapporteringsmjukvara erbjuder en mängd övriga funktioner för att underlätta arbetet. Exempelvis, så triggar en uppdaterad dataimport en förändring på alla de ställen förändringen gäller, detta sker genom hela årsredovisningen, uppdateringen sker i alla språkversioner. Därmed kan man få ett slut på alla dessa prickningar och manuella koller vid minsta ändring.

Vi erbjuder trygghet med vår integrerade lösning med en komplett audit trail, som även går att konfigurera efter specifika behöv. All data som importeras, taggningar och text kan behållas till nästa rapporteringstillfälle. Det finns flera output-format förutom ESEF, såsom Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL och iXBRL

End-to-end-process
Flexibelt gränssnitt
Flexibelt gränssnitt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut
Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
Återkommande rapporter
Återkommande rapporter
Full-Audit-Trail
Full-Audit-Trail
Användarrättigheter och flerspråkigt
Användar­rättigheter och flerspråkigt
Hantering av siffror
Hantering av siffror

AMANA-programvara för din ESEF-årsrapport

Oavsett vilket filformat du har eller om versionen är built-in eller bolt-on så säkerställer vår integrerade XBRL-certifierade mjukvara en godkänd ESEF årsredovisning i XBRL format.

Den fristående XBRL-taggern kan identifiera alla filformat och hantera alla taxonomier; varken implementationsprojekt eller installation är nödvändig. XBRL-taggern är även integrerad inom SmartNotes, vår Disclosure management-lösning. Där får du, förutom taggningen, ett helhetsgrepp om årsredovisningen. Från integration mot försystem till den slutgiltiga produkten, i XHTML men även som trycksak.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Antal samtidiga användare i rapporten 1
XBRL Funktionalitet:    
Certifierad (i)XBRL processor x x
Utvidgning av Taxonomin x x
Microsoft Word taggning x x
PDF | HTML | InDesign taggning x  
AI supporterad auto tagger x x
Website-redo-export x x
XBRL taggning med rullning framåt x x
Disclosure Manage¬ment Funktionaliteter:    
Support för flerspråkiga rapporter, checklistor samt sifferformat x x
Integrerad disclosure checklist x x
Content management baserat på Microsoft Office   x
Rullning av rapporten (siffror, korrigeringar, noter & kommentarer)   x
Olika ut format (tex. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.)   x
Länkning & automatisk uppdatering av siffror från olika datakällor( e.g. Cognos Controller, Aaro, Ocra, SAP, HFM, etc.)   x
Individuella arbetsflöden   x
Layoutrobot för formgivning av stilsäkra och snygga rapporter   x
Nivåstyrd behörighetssystem samt fullständing audit trail   x

Jämför XBRL taggern & SmartNotes – Hitta rätt lösning för ditt företag.

Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor

The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.

The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.

The AMANA XBRL Auditor supports you by:

✓ Automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
✓ Checks for integrity of the machine readable and human readable document
✓ Supports the documentation with checklists
✓ Version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
✓ Client communication with comments
✓ Four eyes and review function

The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.

This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.

The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.

An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.

A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.

Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
End-to-end-process

AMANA XBRL Auditor Functionalities

 • Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
 • API available for automation purposes
 • Report Loading
 • Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
 • Open iXBRL/XHTML reports
 • Open XBRL files
 • Open any taxonomy
 • Preload ESEF taxonomy
 • Certified validators by XBRL International:
 • Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Table Linkbase 1.0
 • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
 • Formula 1.0
 • Unit Registry
 • ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
 • Custom validation rules and check list items
 • Versioning of ESEF report version sent by clients
 • XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
 • Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
 • XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
 • XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
 • iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
 • Validation results displayed on fact level
 • Hidden fact viewer
 • Reporting entity identity check
 • Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
 • Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
 • Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
 • 4-eyes principle confirmation by different user
 • Tick & tie each and every line item / fact
 • Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
 • Automatic change detection and checksum calculation on files
 • AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
 • Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
 • Excel report with table views for dimensional tables
 • Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
 • Customizable Auditors opinion export to Word
 • Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
 • Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
 • Calculation and Definition linkbase

Webinars

ESEF Textblock-Tagging - Lessons Learned

In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples in our intelligent software solution SmartNotes.

Referents: Nina Schüller and Philipp Stampfuß

How to create an ESEF reporting in no time - Plug & Play with the AMANA XBRL Tagger

In our webinar, we will present our solution outlining the simple handling of report produc­tion and the automated tagging support feature based on artificial intelli­gence (AI) developed by AMANA, which signi­ficantly simplifies the creation of ESEF reports.

Referents: Nina Schüller and Janis Steinmann

The most common issues, challenges and solutions in ESEF reporting

In many countries the new ESEF regulation becomes mandatory for the first time for the annual reports of 2021. With a wealth of experience from more than 200 reports tagged in year one, we would like to make you aware of the most important challenges of ESEF for the coming report, how to solve them and the changes that happened to ESEF during the current year.

AMANA has been developing Disclosure Management and XBRL software for more than 10 years. Our XBRL engine is used by hundreds of companies across Europe to generate and process thousands of XBRL reports every year. With more than 600 customers and partners across Europe and more than 200 successfully submitted ESEF filings, we already have a lot of practical experience in working with ESEF.

Learn from our ESEF and XBRL experts what the biggest challenges are in creating annual reports and how you can solve them with our software solutions.

Referents: Nina Schüller, Dr. Philipp Stampfuß (AMANA) and Okan Zengi (Deloitte)

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF require­ments. You work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller

Kontakta
What is the sum of 2 and 9?
Andel klienter
AMANA på DAX
Porcentaje de clientes AMANA en el DAX
Andel klienter
AMANA på FAZ100
Porcentaje de clientes AMANA en el FAZ100

Live-demo för vår ESEF-lösning:
Fyll i följande formulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

What is the sum of 8 and 7?