ESEF Plug & Play

Fristående lösning
Fristående lösning
Taggning av alla dokumenttyper
Taggning av alla dokument­typer
Tagga på en gång utan ett implementationsprojekt
Tagga på en gång utan ett implemen­tations­projekt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut

Vad betyder de nya ESMA-riktlinjerna för ditt företag?

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag lämnas in i ett nytt format (ESEF). De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska finnas tillgängliga i XHTML och att de fyra huvudräkningarna ska förses med XBRL-märkning. Årsredovisningen skall vara skapad och inlämnad i det nya formatet till Finansinspektionen senast den 30 april (start 2021) om man har kalenderår.

Läs mer här...

XBRL tagger – Plug & play

XBRL Tagger - ESEF Reporting Software
Ad hoc-lösning:
Generera (i) XBRL-rapporter från Word, Excel, PDF och InDesign med XBRL Tagger

Med vår lättanvända XBRL certifierade mjukvara kan du skapa ESEF-anpassade rapporter på nolltid. Du kan börja tagga din årsredovisning direkt. Vår fristående XBRL tagger känner automatiskt igen dataformatet och kan hantera alla taxonomier. Du kan med enkelhet mappa IFRS-taxonomin mot tillhörande konto/objekt inom årsredovisningen.

Lösningen hanterar Word/PDF/HTML och InDesign-dokument, vilket gör den både enkel att använda och snabb att komma igång med. När man genomfört mappningen kan alla taggar enkelt rullas över till nästkommande år.

Alternativt så erbjuds XBRL Taggern som en integrerad del av vårt Disclosure Management-verktyg SmartNotes. Förutom XBRL-taggning stöder SmartNotes en fullständig end to end process från dataimport från konsolideringssystemet till fint formgiven och tryckfärdig rapport. Mer information om detta hittar du här.

 • Fristående lösning
 • PDF / Word / InDesign taggning
 • Plug & Play
 • Alla taxonomier och språk
 • Auto-taggning och mappning med inbyggt AI
 • Tryckfärdig rapport

SmartNotes-hantering av avslöjande: Process från slutet till slut på ESEF: s årsrapport

Vår Disclosure Management-lösning ökar effektiviteten och minskar tiden med framtagandet av årsredovisningen iXBRL taggningarna. Lösningen säkerställer att du på ett korrekt sätt hanterar ESEF-kraven. Genom integreringen av XBRL-taggern i SmartNotes är den tillgänglig som en ”built-in” variant. Förutom XBRL-taggning stödjer SmartNotes en fullständig hantering av årsredovisningsarbetet. Från import via försystem till den slutliga grafiska layouten.

Vår rapporteringsmjukvara erbjuder en mängd övriga funktioner för att underlätta arbetet. Exempelvis, så triggar en uppdaterad dataimport en förändring på alla de ställen förändringen gäller, detta sker genom hela årsredovisningen, uppdateringen sker i alla språkversioner. Därmed kan man få ett slut på alla dessa prickningar och manuella koller vid minsta ändring.

Vi erbjuder trygghet med vår integrerade lösning med en komplett audit trail, som även går att konfigurera efter specifika behöv. All data som importeras, taggningar och text kan behållas till nästa rapporteringstillfälle. Det finns flera output-format förutom ESEF, såsom Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL och iXBRL

End-to-end-process
Flexibelt gränssnitt
Flexibelt gränssnitt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut
Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
Återkommande rapporter
Återkommande rapporter
Full-Audit-Trail
Full-Audit-Trail
Användarrättigheter och flerspråkigt
Användar­rättigheter och flerspråkigt
Hantering av siffror
Hantering av siffror

AMANA-programvara för din ESEF-årsrapport

Oavsett vilket filformat du har eller om versionen är built-in eller bolt-on så säkerställer vår integrerade XBRL-certifierade mjukvara en godkänd ESEF årsredovisning i XBRL format.

Den fristående XBRL-taggern kan identifiera alla filformat och hantera alla taxonomier; varken implementationsprojekt eller installation är nödvändig. XBRL-taggern är även integrerad inom SmartNotes, vår Disclosure management-lösning. Där får du, förutom taggningen, ett helhetsgrepp om årsredovisningen. Från integration mot försystem till den slutgiltiga produkten, i XHTML men även som trycksak.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Antal samtidiga användare i rapporten 1
XBRL Funktionalitet:    
Certifierad (i)XBRL processor x x
Utvidgning av Taxonomin x x
Microsoft Word taggning x x
PDF | HTML | InDesign taggning x  
AI supporterad auto tagger x x
Website-redo-export x x
XBRL taggning med rullning framåt x x
Disclosure Manage¬ment Funktionaliteter:    
Support för flerspråkiga rapporter, checklistor samt sifferformat x x
Integrerad disclosure checklist x x
Content management baserat på Microsoft Office   x
Rullning av rapporten (siffror, korrigeringar, noter & kommentarer)   x
Olika ut format (tex. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.)   x
Länkning & automatisk uppdatering av siffror från olika datakällor( e.g. Cognos Controller, Aaro, Ocra, SAP, HFM, etc.)   x
Individuella arbetsflöden   x
Layoutrobot för formgivning av stilsäkra och snygga rapporter   x
Nivåstyrd behörighetssystem samt fullständing audit trail   x

Jämför XBRL taggern & SmartNotes – Hitta rätt lösning för ditt företag.

Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor

The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.

The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.

The AMANA XBRL Auditor supports you by:

✓ Automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
✓ Checks for integrity of the machine readable and human readable document
✓ Supports the documentation with checklists
✓ Version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
✓ Client communication with comments
✓ Four eyes and review function

The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.

This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.

The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.

An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.

A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.

Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
Kontrolný zoznam s dokumentáciou a funkciou komentára
Kontrolný zoznam s dokumentáciou a funkciou komentára
Prehliadač správ a značiek, rozšírenie taxonómie
Prehliadač správ a značiek, rozšírenie taxonómie
Zobrazenie správ iXBRL v režime len na čítanie
Zobrazenie správ iXBRL v režime len na čítanie
Export správy o audite do programov Excel a Word
Export správy o audite do programov Excel a Word
Komplexná správa Excel
Komplexná správa Excel
End-to-end-process

AMANA XBRL Auditor Functionalities

 • Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
 • API available for automation purposes
 • Report Loading
 • Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
 • Open iXBRL/XHTML reports
 • Open XBRL files
 • Open any taxonomy
 • Preload ESEF taxonomy
 • Certified validators by XBRL International:
 • Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Table Linkbase 1.0
 • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
 • Formula 1.0
 • Unit Registry
 • ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
 • Custom validation rules and check list items
 • Versioning of ESEF report version sent by clients
 • XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
 • Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
 • XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
 • XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
 • iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
 • Validation results displayed on fact level
 • Hidden fact viewer
 • Reporting entity identity check
 • Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
 • Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
 • Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
 • 4-eyes principle confirmation by different user
 • Tick & tie each and every line item / fact
 • Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
 • Automatic change detection and checksum calculation on files
 • AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
 • Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
 • Excel report with table views for dimensional tables
 • Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
 • Customizable Auditors opinion export to Word
 • Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
 • Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
 • Calculation and Definition linkbase

Webinars

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF require­ments. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller

ESEF Text Block Tagging - Q&A

According to the new ESEF Regulation, the tagging scope for the preparation of ESEF annual reports ending after 01.01.2022 has been significantly increased. The full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms.

In this Q&A session you will have the opportunity to ask our experts your questions and discuss individual challenges and problems regarding text block tagging. Feel free to ask us your questions in advance at marketing@amana.de. We look forward to your participation.

Referents: Philipp Stampfuß and Paul Beckmann

ESEF text block tagging - Lessons Learned

According to the new ESEF Regulation, the tagging scope for the preparation of ESEF annual reports ending after 01.01.2022 has been significantly increased. The full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms.

In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples of our intelligent software solution SmartNotes.

Referents: Philipp Stampfuß

CSRD reporting and publication challenges in practice – with AMANA & Envoria

After its adoption in November 2022 by the European Parliament, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entered into force on January 5, 2023. This created the basis for comprehensive and comparable sustainability reporting that goes far beyond the previous non-financial reporting by companies.
Over 50,000 large companies in the EU will be required to report on sustainability information from 2024 respectively 2025 – depending on the CSRD criteria they meet. SMEs and other companies will follow.

To ensure reporting in due time, companies falling under the CSRD need to invest time now and set up or optimize their data collection and reporting process.
Together with our partner Envoria, the SaaS specialist in sustainability reporting, we will• summarize the implementation of the CSRD,

• discuss potential challenges in the reporting and publication process,
• exchange first experiences in practical application, and
• provide you with possible solutions.

Speaker: Philipp Stampfuß (Managing Director, AMANA), Sven Schubert (Co-Founder & CEO, Envoria)

XHTML Table Tags – How to fulfill the auditors requirement of having table tags in PDF-based documents

In some countries auditors require that tables in ESEF reports have to be marked up as XHTML table tags, meaning that that each row and column of a table that is part of a text block tagging in the attachment is explicitly tagged with an XHTML element.
For PDF based reports this is a challenge because of their print-centric layout. It would in fact require companies to base their report for example on Word and thereby lose critical layout capabilities.

AMANA did however, find a solution to this challenge which enables you to keep working with PDF files as a source for your ESEF report while at the same time fulfilling the auditors requirements about XHTML table tags.

In our webinar, we will talk in more detail about this requirement and show you how you can use the XBRL Tagger to create a report that both looks the way you want and still satisfies your auditor.

Referents: Janis Steinmann

ESG Reporting with AMANA: Automated Data Flow and integrated XBRL Tagging

The current European Sustainability Reporting Standard (ESRS) exposure draft, as published by EFRAG defines 178 sector-agnostic disclosure requirements, sector specific disclosure requirements are not yet defined. Those disclosure requirements describe hundreds of single data points and narrative disclosures that must be reported in a human-readable report, as well as in a digital and machine-readable format.

It includes data points on water and energy consumption, Greenhouse Gas emissions, pollution, biodiversity as well as many social aspects like disclosures on workforce. Policies, targets, and specific action plans will have to be reported in order to see how companies are going to face the challenges of a changing world and climate change.

In our webinar, we are going to summarize the challenges regarding the actual reporting and publication process, which includes:


• How to calculate, collect and consolidate the required data points by using solutions from AMANA partners.
• Using disclosure management software to be able to work collaboratively on the sustainability statements.
• Automate the data flow from various sources into management reports in order to eliminate manual and error-prone process as well as to optimize the last-mile reporting process.
• Options how to handle formatting and the production of glossy and ready-to-print reports in Word or InDesign as well as online reports.
• Digital tagging of sustainability and financial statements with the ESRS or ISSB XBRL taxonomy.
• Auditing and publication of the final report.

Referents: Richard Bössen and Philipp Stampfuß

How to audit the upcoming ESEF text block taggings

The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

Starting from 2022, the full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms. Various technical and business details have to be considered as part of the assurance.

In the webinar we explain the new rule, and show how the XBRL Auditor can used to face the challenge, and which new features have been implemented in the version 1.2 to facilitate the textblock tagging assurance.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms .In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first year of ESEF.


Referents: Richard Bössen and Nina Schüller

Kontakta
Please calculate 9 plus 8.
Andel klienter
AMANA på DAX
Porcentaje de clientes AMANA en el DAX
Andel klienter
AMANA på FAZ100
Porcentaje de clientes AMANA en el FAZ100

Live-demo för vår ESEF-lösning:
Fyll i följande formulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Please add 2 and 1.