ESEF Plug & Play

Fristående lösning
Fristående lösning
Taggning av alla dokumenttyper
Taggning av alla dokument­typer
Tagga på en gång utan ett implementationsprojekt
Tagga på en gång utan ett implemen­tations­projekt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut

Vad betyder de nya ESMA-riktlinjerna för ditt företag?

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag lämnas in i ett nytt format (ESEF). De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska finnas tillgängliga i XHTML och att de fyra huvudräkningarna ska förses med XBRL-märkning. Årsredovisningen skall vara skapad och inlämnad i det nya formatet till Finansinspektionen senast den 30 april (start 2021) om man har kalenderår.

Läs mer här...

XBRL tagger – Plug & play

XBRL Tagger - ESEF Reporting Software
Ad hoc-lösning:
Generera (i) XBRL-rapporter från Word, Excel, PDF och InDesign med XBRL Tagger

Med vår lättanvända XBRL certifierade mjukvara kan du skapa ESEF-anpassade rapporter på nolltid. Du kan börja tagga din årsredovisning direkt. Vår fristående XBRL tagger känner automatiskt igen dataformatet och kan hantera alla taxonomier. Du kan med enkelhet mappa IFRS-taxonomin mot tillhörande konto/objekt inom årsredovisningen.

Lösningen hanterar Word/PDF/HTML och InDesign-dokument, vilket gör den både enkel att använda och snabb att komma igång med. När man genomfört mappningen kan alla taggar enkelt rullas över till nästkommande år.

Alternativt så erbjuds XBRL Taggern som en integrerad del av vårt Disclosure Management-verktyg SmartNotes. Förutom XBRL-taggning stöder SmartNotes en fullständig end to end process från dataimport från konsolideringssystemet till fint formgiven och tryckfärdig rapport. Mer information om detta hittar du här.

 • Fristående lösning
 • PDF / Word / InDesign taggning
 • Plug & Play
 • Alla taxonomier och språk
 • Auto-taggning och mappning med inbyggt AI
 • Tryckfärdig rapport

SmartNotes-hantering av avslöjande: Process från slutet till slut på ESEF: s årsrapport

Vår Disclosure Management-lösning ökar effektiviteten och minskar tiden med framtagandet av årsredovisningen iXBRL taggningarna. Lösningen säkerställer att du på ett korrekt sätt hanterar ESEF-kraven. Genom integreringen av XBRL-taggern i SmartNotes är den tillgänglig som en ”built-in” variant. Förutom XBRL-taggning stödjer SmartNotes en fullständig hantering av årsredovisningsarbetet. Från import via försystem till den slutliga grafiska layouten.

Vår rapporteringsmjukvara erbjuder en mängd övriga funktioner för att underlätta arbetet. Exempelvis, så triggar en uppdaterad dataimport en förändring på alla de ställen förändringen gäller, detta sker genom hela årsredovisningen, uppdateringen sker i alla språkversioner. Därmed kan man få ett slut på alla dessa prickningar och manuella koller vid minsta ändring.

Vi erbjuder trygghet med vår integrerade lösning med en komplett audit trail, som även går att konfigurera efter specifika behöv. All data som importeras, taggningar och text kan behållas till nästa rapporteringstillfälle. Det finns flera output-format förutom ESEF, såsom Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL och iXBRL

End-to-end-process
Flexibelt gränssnitt
Flexibelt gränssnitt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut
Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
Återkommande rapporter
Återkommande rapporter
Full-Audit-Trail
Full-Audit-Trail
Användarrättigheter och flerspråkigt
Användar­rättigheter och flerspråkigt
Hantering av siffror
Hantering av siffror

AMANA-programvara för din ESEF-årsrapport

Oavsett vilket filformat du har eller om versionen är built-in eller bolt-on så säkerställer vår integrerade XBRL-certifierade mjukvara en godkänd ESEF årsredovisning i XBRL format.

Den fristående XBRL-taggern kan identifiera alla filformat och hantera alla taxonomier; varken implementationsprojekt eller installation är nödvändig. XBRL-taggern är även integrerad inom SmartNotes, vår Disclosure management-lösning. Där får du, förutom taggningen, ett helhetsgrepp om årsredovisningen. Från integration mot försystem till den slutgiltiga produkten, i XHTML men även som trycksak.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Antal samtidiga användare i rapporten 1
XBRL Funktionalitet:    
Certifierad (i)XBRL processor x x
Utvidgning av Taxonomin x x
Microsoft Word taggning x x
PDF | HTML | InDesign taggning x  
AI supporterad auto tagger x x
Website-redo-export x x
XBRL taggning med rullning framåt x x
Disclosure Manage¬ment Funktionaliteter:    
Support för flerspråkiga rapporter, checklistor samt sifferformat x x
Integrerad disclosure checklist x x
Content management baserat på Microsoft Office   x
Rullning av rapporten (siffror, korrigeringar, noter & kommentarer)   x
Olika ut format (tex. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.)   x
Länkning & automatisk uppdatering av siffror från olika datakällor( e.g. Cognos Controller, Aaro, Ocra, SAP, HFM, etc.)   x
Individuella arbetsflöden   x
Layoutrobot för formgivning av stilsäkra och snygga rapporter   x
Nivåstyrd behörighetssystem samt fullständing audit trail   x

Jämför XBRL taggern & SmartNotes – Hitta rätt lösning för ditt företag.

Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor

The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.

The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.

The AMANA XBRL Auditor supports you by:

✓ Automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
✓ Checks for integrity of the machine readable and human readable document
✓ Supports the documentation with checklists
✓ Version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
✓ Client communication with comments
✓ Four eyes and review function

The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.

This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.

The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.

An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.

A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.

Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
Kontrolný zoznam s dokumentáciou a funkciou komentára
Kontrolný zoznam s dokumentáciou a funkciou komentára
Prehliadač správ a značiek, rozšírenie taxonómie
Prehliadač správ a značiek, rozšírenie taxonómie
Zobrazenie správ iXBRL v režime len na čítanie
Zobrazenie správ iXBRL v režime len na čítanie
Export správy o audite do programov Excel a Word
Export správy o audite do programov Excel a Word
Komplexná správa Excel
Komplexná správa Excel
End-to-end-process

AMANA XBRL Auditor Functionalities

 • Plug & Play on-premise installer for Windows Desktop, no IT or Server required
 • API available for automation purposes
 • Report Loading
 • Open ZIP report packages, including taxonomy extensions
 • Open iXBRL/XHTML reports
 • Open XBRL files
 • Open any taxonomy
 • Preload ESEF taxonomy
 • Certified validators by XBRL International:
 • Core (XBRL 2.1 & Dimensions 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Table Linkbase 1.0
 • Extensible Enumerations 1.0 & 2.0
 • Formula 1.0
 • Unit Registry
 • ESEF Reporting Manual and RTS Validations (ESMA Conformance Suite passed)
 • Custom validation rules and check list items
 • Versioning of ESEF report version sent by clients
 • XBRL comparer to show differences of tagging between two reports
 • Full document XHTML comparer to visualize differences in track-changes mode (similar to MS Word)
 • XBRL Data View based on extension taxonomy including Presentation, Calculation & Definition
 • XBRL Table View for dimensional table (Statement of Changes in Equity)
 • iXBRL Viewer to show tags in the XHTML document
 • Validation results displayed on fact level
 • Hidden fact viewer
 • Reporting entity identity check
 • Audit standard (PS410) based checklist with automatic, semi-auto and manual items
 • Documentation of audit checks with comments and file attachments for each check list item
 • Status-based workflow for each step, including audit trail (who/when)
 • 4-eyes principle confirmation by different user
 • Tick & tie each and every line item / fact
 • Roll-forward of checklist items and audit results, in new report versions only changed facts have to be reviewed
 • Automatic change detection and checksum calculation on files
 • AI supported tagging peer-group comparison (coming 2021)
 • Excel export for XBRL Data View and Table view, including Presentation, Calculation and Definition linkbase
 • Excel report with table views for dimensional tables
 • Full audit checklist export including comments, timestamps, etc.
 • Customizable Auditors opinion export to Word
 • Validation result report Excel export mode (similar to MS Word)
 • Calculation & Definition each check list item only changed facts have to be reviewed again
 • Calculation and Definition linkbase

Webinaires

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF and ESG require­ments. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referent: Nicole Tödtmann

Det finns för tillfället inga nyhetsartiklar tillgängliga.

ESG reporting – the next challenge? For AMANA XBRL Tagger users the solution is quite close!

Our LucaNet end-to-end ESG solution incorporates more than 20 years of expertise in data collection and consolidation, reporting know-how and the market leadership of our certified XBRL solutions, which you as XBRL Tagger user already use – all from a fine source.

ESG/CSRD reporting is easy to handle with our LucaNet ESG end-to-end solution, of which the XBRL Tagger logic is a central component. We want to show you how in our ESG webinar for XBRL Tagger users. We will focus on the structured automatic collection of non-financial ESG data (over 300 interfaces to pre-systems) that can be adapted to the customer situation, of course manual deliveries are also possible: be it for the more than 1100 ESRS data points already stored, the CO2 calculation and the Assignment of the business figures to the six environmental activities of the EU taxonomy.

We will show you the logical next step of processing the numbers and texts in MS Office and the editorial system for reporting SmartNotes. Our Disclosure Management SmartNotes increases the efficiency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to fulfill the ESEF and ESG requirements. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discontinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concentrate on essential content.

The last part of preparing financial and ESG reporting is the XBRL tagging included in SmartNotes: the good message is, you will see many similarities. The result is then an (i)XBRL document at the push of a button, which displays both the human-readable report and the machine-readable part.

In short: Connect – Collect – Comply with our ESG end-to-end solution.

Speaker: Georg Schenk

How to get ready for auditing the upcoming ESEF season

The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

In the webinar we explain how the XBRL Auditor can be used to face this challenge, and which new features have been implemented in the latest version to make the auditing process a lot easier.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms. In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first years of ESEF.

Referent: Paul Beckmann, Holger Hinzberg

XBRL Table Tagging

In the dynamic world of global finance, eXtensible Business Reporting Language (XBRL) has become an essential tool for the business community. XBRL provides a standardized method for tagging tables in financial statements, enhancing clarity, accessibility, and efficiency. Adhering to the European Single Electronic Format (ESEF) is not just a compliance requirement but a strategic move that promotes automation in financial reporting, minimizes errors, and allows for effective communication across various platforms.

In this webinar, you will learn:

1. How to use our XBRL Tagger to Tag Tables in Financial Statements into XBRL:

o A comprehensive demonstration of how our innovative solution facilitates the tagging of tables in financial statements into XBRL.

o Insight into our intuitive interface, designed for both novice and experienced users.2. ]The Basic Tools That Make Tagging Tables Easier:

o ]Introduction to the essential tools within our solution that simplify the process of tagging tables in financial statements.

o Practical examples to highlight how these tools can be employed for swift and precise tagging.

Why Attend This Webinar?
Join our experts as they explore the world of XBRL tagging of tables in financial statements and reveal the capabilities of our specialized solutions. This webinar will provide you with the knowledge, tools, and techniques needed to excel in modern financial reporting.

Learn how to leverage XBRL and utilize our advanced technologies to meet ESEF's stringent demands. Register today to embark on a path toward more robust, compliant, and streamlined financial communication.

XBRL Text Block Tagging

In this webinar, we will explore the intricacies of Text block tagging, both for Word and PDF documents. What are the advantages and disadvantages of one source file over the other? How do I create content controls? How do I tag XHTML Table tags in PDF documents? These topics and more will be covered in our webinar. At the end of the session, there will also be time for Q&A and for further clarifications.  

Referent: Nomsa Chirwa and Sebastiano Mussi

Kontakta
Andel klienter
AMANA på DAX
Porcentaje de clientes AMANA en el DAX
Andel klienter
AMANA på FAZ100
Porcentaje de clientes AMANA en el FAZ100

Live-demo för vår ESEF-lösning:
Fyll i följande formulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Addera 6 och 6.