ESEF Plug & Play

Fristående lösning
Fristående lösning
Taggning av alla dokumenttyper
Taggning av alla dokumenttyper
Tagga på en gång utan ett implementationsprojekt
Tagga på en gång utan ett implemen­tations­projekt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut

Vad betyder de nya ESMA-riktlinjerna för ditt företag?

Från och med den 1 januari 2020 ska alla årsredovisningar från noterade bolag lämnas in i ett nytt format (ESEF). De viktigaste delarna i formatet är att alla årsredovisningar ska finnas tillgängliga i XHTML och att de fyra huvudräkningarna ska förses med XBRL-märkning. Årsredovisningen skall vara skapad och inlämnad i det nya formatet till Finansinspektionen senast den 30 april (start 2021) om man har kalenderår.

Läs mer här...

XBRL tagger – Plug & play

Med vår lättanvända XBRL certifierade mjukvara kan du skapa ESEF-anpassade rapporter på nolltid. Du kan börja tagga din årsredovisning direkt. Vår fristående XBRL tagger känner automatiskt igen dataformatet och kan hantera alla taxonomier. Du kan med enkelhet mappa IFRS-taxonomin mot tillhörande konto/objekt inom årsredovisningen.

Lösningen hanterar Word/PDF/HTML och InDesign-dokument, vilket gör den både enkel att använda och snabb att komma igång med. När man genomfört mappningen kan alla taggar enkelt rullas över till nästkommande år.

Alternativt så erbjuds XBRL Taggern som en integrerad del av vårt Disclosure Management-verktyg SmartNotes. Förutom XBRL-taggning stöder SmartNotes en fullständig end to end process från dataimport från konsolideringssystemet till fint formgiven och tryckfärdig rapport. Mer information om detta hittar du här.

  • Fristående lösning
  • PDF / Word / InDesign taggning
  • Plug & Play
  • Alla taxonomier och språk
  • Auto-taggning och mappning med inbyggt AI
  • Tryckfärdig rapport
XBRL Tagger - ESEF Reporting Software
Ad hoc-lösning:
Generera (i) XBRL-rapporter från Word, Excel, PDF och InDesign med XBRL Tagger

SmartNotes-hantering av avslöjande: Process från slutet till slut på ESEF: s årsrapport

Vår Disclosure Management-lösning ökar effektiviteten och minskar tiden med framtagandet av årsredovisningen iXBRL taggningarna. Lösningen säkerställer att du på ett korrekt sätt hanterar ESEF-kraven. Genom integreringen av XBRL-taggern i SmartNotes är den tillgänglig som en ”built-in” variant. Förutom XBRL-taggning stödjer SmartNotes en fullständig hantering av årsredovisningsarbetet. Från import via försystem till den slutliga grafiska layouten.

Vår rapporteringsmjukvara erbjuder en mängd övriga funktioner för att underlätta arbetet. Exempelvis, så triggar en uppdaterad dataimport en förändring på alla de ställen förändringen gäller, detta sker genom hela årsredovisningen, uppdateringen sker i alla språkversioner. Därmed kan man få ett slut på alla dessa prickningar och manuella koller vid minsta ändring.

Vi erbjuder trygghet med vår integrerade lösning med en komplett audit trail, som även går att konfigurera efter specifika behöv. All data som importeras, taggningar och text kan behållas till nästa rapporteringstillfälle. Det finns flera output-format förutom ESEF, såsom Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL och iXBRL

End-to-end-process
End-to-end-process
Flexibelt gränssnitt
Flexibelt gränssnitt
Layout redo att skrivas ut
Layout redo att skrivas ut
Integrerad XBRL processor
Integrerad XBRL processor
Återkommande rapporter
Återkommande rapporter
Full-Audit-Trail
Full-Audit-Trail
Användarrättigheter och flerspråkigt
Användarrättigheter och flerspråkigt
Hantering av siffror
Hantering av siffror
ESEF årsrapporter om iXBRL med SmartNotes
Arbetsflödesstyrt dataflöde med SmartNotes - snabb ESEF-årsrapport om iXBRL

AMANA-programvara för din ESEF-årsrapport

Oavsett vilket filformat du har eller om versionen är built-in eller bolt-on så säkerställer vår integrerade XBRL-certifierade mjukvara en godkänd ESEF årsredovisning i XBRL format.

Den fristående XBRL-taggern kan identifiera alla filformat och hantera alla taxonomier; varken implementationsprojekt eller installation är nödvändig. XBRL-taggern är även integrerad inom SmartNotes, vår Disclosure management-lösning. Där får du, förutom taggningen, ett helhetsgrepp om årsredovisningen. Från integration mot försystem till den slutgiltiga produkten, i XHTML men även som trycksak.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Antal samtidiga användare i rapporten 1
XBRL Funktionalitet:    
Certifierad (i)XBRL processor x x
Utvidgning av Taxonomin x x
Microsoft Word taggning x x
PDF | HTML | InDesign taggning x  
AI supporterad auto tagger x x
Website-redo-export x x
XBRL taggning med rullning framåt x x
Disclosure Manage¬ment Funktionaliteter:    
Support för flerspråkiga rapporter, checklistor samt sifferformat x x
Integrerad disclosure checklist x x
Content management baserat på Microsoft Office   x
Rullning av rapporten (siffror, korrigeringar, noter & kommentarer)   x
Olika ut format (tex. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.)   x
Länkning & automatisk uppdatering av siffror från olika datakällor( e.g. Cognos Controller, Aaro, Ocra, SAP, HFM, etc.)   x
Individuella arbetsflöden   x
Layoutrobot för formgivning av stilsäkra och snygga rapporter   x
Nivåstyrd behörighetssystem samt fullständing audit trail   x

Jämför XBRL taggern & SmartNotes – Hitta rätt lösning för ditt företag.

Contact
Dr. Philipp Stampfuß - SmartNotes Experte
Richard Bössen - XBRL Experte
What is the sum of 4 and 5?

Here you can read the privacy policy.

Andel klienter
AMANA på DAX
Porcentaje de clientes AMANA en el DAX
Andel klienter
AMANA på FAZ100
Porcentaje de clientes AMANA en el FAZ100

Free demo