ESEF Plug & Play

SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ ESEF
SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ ESEF
OZNAČOVÁNÍ VŠECH TYPŮ DOKUMENTŮ
OZNAČOVÁNÍ VŠECH TYPŮ DOKUMENTŮ
OKAMŽITÉ OZNAČOVÁNÍ BEZ NUTNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU
OKAMŽITÉ OZNAČOVÁNÍ BEZ NUTNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF

Co znamenají nové pokyny ESMA pro moji společnost?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) požaduje, aby od roku 2020 všichni emitenti na regulovaných trzích EU připravovali výroční zprávy ve formátu Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL je XBRL vložený do HTML, což znamená, že povinné jsou i výroční zprávy ve formátu  HTML. Výkazy ESEF lze následně prohlížet v jakémkoli internetovém prohlížeči.

Další informace ...

XBRL tagger - ESEF Plug & Play bez implementačního projektu

ESEF Reporting with the XBRL Tagger
"Bolt-on" řešení:
generování (i)XBRL zpráv z Wordu, Excelu, PDF a InDesignu pomocí XBRL Ttaggeru

Díky našemu snadno použitelnému softwaru s certifikací XBRL můžete výkazy v souladu s ESEF vytvořit během okamžiku. I bez implementačního projektu a znalostí IT můžete okamžitě začít označovat své výroční zprávy. Samostatný značkovač XBRL dokáže rozpoznat jakýkoli formát dat a zpracovat všechny taxonomie. Položky taxonomie IFRS můžete snadno přiřadit k odpovídajícím číslům účetních výkazů.

Jednoduše převeďte libovolný dokument MS Word, PDF, HTML nebo InDesign tak, aby bylo možné okamžitě využívat rychlé a snadné ovládání samostatné aplikace XBRL Tagger. Po provedení mapování lze všechny značky převést do nového výkazu ESEF v následujícím roce.

Alternativně je XBRL tagger k dispozici jako integrované řešení v rámci našeho softwaru pro podporu a automatizaci přípravy a zveřejňování komplexních reportů SmartNotes. Kromě tagování značkami XBRL podporuje SmartNotes kompletní end-to-end proces ,od nahrání dat ze zdrojových systémů, až po rozvržení připravené k tisku. Další informace naleznete zde

 • Samostatné řešení
 • Označování PDF / Word / InDesign
 • Plug & Play
 • Všechny taxonomie a jazyky
 • Automatické označování a mapování pomocí inteligentní umělé inteligence
 • Export kompatibilní s firemním designem

Disclosure Management SmartNotes:
Komplexní proces k výroční zprávě

Naše řešení pro Disclosure Management zvyšuje efektivitu při přípravě výročních zpráv a zpráv ve formátu iXBRL a pomáhá vám zavést platné vykazování dle standardu ESEF. Díky integraci XBRL procesoru je SmartNotes k dispozici jako "vestavěná" verze. Kromě tagování značkami XBRL podporuje SmartNotes kompletní end-to-end proces, od importu dat z konsolidačního systému, až po rozvržení připravené k tisku.

Náš software pro vykazování ve formátu ESEF zároveň nabízí řadu dalších funkcí, které podporují odbornou práci vašich zaměstnanců a eliminují činnosti, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Například změny v importu dat vedou k nutnosti aktualizovat dotčený obsah, a to nejenom v tabulkách, ale i v souvisejícím textu a ve všech jazykových variantách vašich výročních zpráv.

Díky integrovanému konceptu rolí a úplnému auditnímu záznamu vám nabízíme zabezpečení revizí a zároveň reagujeme na vaše individuální požadavky. Kromě toho se importované hodnoty, úpravy zaokrouhlování, vytvořené tagy a texty uchovávají pro další sestavu. Kromě formátu ESEF si můžete vybrat z řady dalších výstupních formátů, jako jsou Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL nebo iXBRL připravené pro tisk.

END-TO-END -PROCES
END-TO-END -PROCES
FLEXIBILNÍ ROZHRANÍ V APLIKACI SMARTNOTES
FLEXIBILNÍ ROZHRANÍ V APLIKACI SMARTNOTES
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF
INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
PODOBNÉ ZPRÁVY PŘÍMO V ŘÍZENÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍŘEŠENÍ DISCLOSURE MANAGEMENT
PODOBNÉ ZPRÁVY PŘÍMO V ŘÍZENÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍŘEŠENÍ DISCLOSURE MANAGEMENT
PLNOHODNOTNÝ AUDIT TRAIL
PLNOHODNOTNÝ AUDIT TRAIL
KONCEPT AUTORIZACE A ¬VÍCEJAZYČNOST
KONCEPT AUTORIZACE A ¬VÍCEJAZYČNOST
SPRÁVA ČÍSEL
SPRÁVA ČÍSEL

Software AMANA pro vaší výroční zprávu ve formátu ESEF

Bez ohledu na to, jaký formát dokumentu máte a zda má "vestavěnou" nebo samostatnou "bolt-on" verzi; náš integrovaný software certifikovaný pro XBRL zaručuje platnou výroční zprávu ESEF ve formátu iXBRL.

Samostatný značkovač XBRL dokáže rozpoznat jakýkoli datový formát a zpracovat všechny taxonomie; není nutný žádný implementační projekt ani instalace. Kromě toho je XBRL Tagger integrován do našeho řešení SmartNotes Disclosure Management. Kromě tagování poskytuje SmartNotes kompletní end-to-end proces, od prvního importu dat z konsolidačního systému, až po rozvržení připravené k tisku pro zveřejnění.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Number of concurrent users working on one report 1
XBRL Function­alities    
Certified (i)XBRL processor x x
Taxonomy extensions x x
Microsoft Word tagging x x
PDF | HTML | InDesign tagging x  
AI supported auto tagger x x
Webpage-Ready-Export x x
XBRL tagging roll-forward x x
Disclosure Manage­ment Function­alities    
Support for multi­lingual reports including number formatting x x
Integrated disclosure checklist x x
Content manage­ment based on Microsoft Office   x
Report roll-forward (numbers, manual adjust­ments, notes & comments)   x
Different types of output documents (e.g. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.)   x
Linking & automatic update of values from data sources ( e.g. SAP, HFM, LucaNet, etc.)   x
Individual workflow system   x
„Layout Robot“ for the automated production of glossy and ready-to-print reports   x
Detailed authorisation system and full audit trail   x

Porovnejte XBRL Tagger a SmartNotes - najděte to správné řešení pro svou společnost.

Kontrola a validace výkazů ESEF a iXBRL pomocí nástroje AMANA XBRL Auditor

Nové nařízení ESEF ukládá kótovaným společnostem zveřejňovat své výroční finanční zprávy v digitálním formátu iXBRL. V mnoha zemích EU musí být zprávy ESEF také auditovány nebo přezkoumány.

Hlavním úkolem auditu výkazů iXBRL je technická validace, kontrola značek zvolených tvůrcem výkazu a porovnání tradičního formátu (PDF) s novým formátem iXBRL. Audit výkazů iXBRL vyžaduje nové znalosti auditorů a lze jej provést pouze s příslušným certifikovaným softwarem XBRL.

AMANA XBRL Auditor byl vyvinut na základě našich dlouholetých zkušeností ze stovek projektů XBRL s jasným zaměřením na kontrolu a audit výkazů iXBRL podle nařízení ESEF.

AMANA XBRL Auditor Vás podpoří zejména v těchto aktivitách:

✓ Automatizace technické validace v souladu s validačními pravidly ESMA
✓ Kontrola integrity strojově čitelného a lidsky čitelného dokumentu
✓ Podpora dokumentace pomocí kontrolních seznamů
✓ Kontrola verzí pomocí porovnávání a sledování změn z jedné verze na druhou
✓ Komunikace s klientem pomocí komentářů
✓ Funkce čtyř očí a přezkoumání

Obecný přístup umožňuje auditorovi načíst jakoukoli zprávu ve formátu iXBRL bez ohledu na to, jaký nástroj byl použit k jejímu vytvoření. Strojově čitelný soubor dat je okamžitě ověřen a zobrazen a lze jej porovnat s "lidsky čitelným" XHTML. Kontrolu souladu výkazu, jak ji popisuje Příručka pro vykazování ESEF i samotné nařízení, lze provést a potvrdit jediným kliknutím bez jakýchkoli technických znalostí nebo znalostí XBRL.

Auditoři se tak mohou soustředit na to, co je důležité: na kontrolu skutečných značek XBRL a řádkových položek, jejich ukotvení do taxonomie XBRL a datové základny pro vazbu na výpočty, což vyžaduje tradiční znalosti IFRS. Označování hlavních účetních výkazů lze kontrolovat nebo komentovat řádek po řádku v jednotlivých verzích.

Integrovaný kontrolní seznam umožňuje, aby kompletní audit provedlo, okomentovalo a zdokumentovalo (pomocí souborových příloh) více uživatelů najednou.

Automatická a inteligentní detekce změn nových verzí výkazu ESEF a porovnání XHTML a iXBRL umožňuje rychle porovnat změněné výkazy klientů bez nutnosti opakovat již zkontrolované položky.

Po ukončení auditu výkazů lze jednoduše získat komplexní zprávu ve formátu MS Excel, která zahrnuje všechny výsledky validace, taxonomii, strojově čitelný soubor dat v několika pohledech a zdokumentované kontrolní kroky a komentáře

INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
Kontrolní seznam s dokumentací a funkcí komentáře
Kontrolní seznam s dokumentací a funkcí komentáře
Prohlížeč sestav a značek, rozšíření taxonomie
Prohlížeč sestav a značek, rozšíření taxonomie
Zobrazení výkazů iXBRL v režimu pouze pro čtení
Zobrazení výkazů iXBRL v režimu pouze pro čtení
Export zprávy o auditu do aplikace Excel a Word
Export zprávy o auditu do aplikace Excel a Word
Komplexní zpráva v aplikaci Excel
Komplexní zpráva v aplikaci Excel
END-TO-END -PROCES
END-TO-END -PROCES

Funkce auditora AMANA XBRL

 • Instalační program Plug & Play pro počítače se systémem MS Windows, bez potřeby IT nebo serverových komponent
 • API dostupné pro účely automatizace
 • Načítání zprávy
 • Otevření balíčků sestav v archivu ZIP, včetně rozšíření taxonomie
 • Otevření výkazů iXBRL/XHTML
 • Otevření souborů XBRL
 • Otevření libovolné taxonomie
 • Předběžné načtení taxonomie ESEF
 • Certifikované validátory XBRL International:
 • Jádro (XBRL 2.1 a Dimenze 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Tabulka Linkbase 1.0
 • Rozšiřitelné výčty 1.0 a 2.0
 • Formule 1.0
 • Registr jednotek
 • Příručka ESEF pro podávání zpráv a ověřování RTS (ESMA Conformance Suite splněno)
 • Vlastní pravidla ověřování a položky kontrolního seznamu
 • Verzování zpráv ESEF zasílaných klienty
 • Srovnávač XBRL pro zobrazení rozdílů v označování mezi dvěma výkazy
 • Srovnávač celého dokumentu XHTML pro vizualizaci rozdílů v režimu sledování změn (podobně jako v MS Word)
 • Zobrazení dat XBRL založené na rozšíření taxonomie, včetně prezentace, výpočtu a definice
 • Zobrazení tabulky XBRL pro dimenzionální tabulku (Výkaz změn vlastního kapitálu)
 • iXBRL Viewer pro zobrazení značek v dokumentu XHTML
 • Výsledky ověřování zobrazené na úrovni faktů
 • Prohlížeč skrytých faktů
 • Kontrola totožnosti vykazujícího subjektu
 • Kontrolní seznam založený na standardu auditu (PS410) s automatickými, poloautomatickými a manuálními položkami
 • Dokumentace kontrol s komentáři a přílohami ke každé položce kontrolního seznamu
 • Pracovní postup založený na stavu pro každý krok, včetně auditní stopy (kdo/kdy)
 • Potvrzení principu čtyřech očí různými uživateli
 • Označení a přiřazení každého řádku výkazu / čísla
 • Převádění položek kontrolního seznamu a výsledků auditu mezi obdobími (tzv. roll-forward), v nových verzích zprávy je třeba zkontrolovat pouze změněné skutečnosti
 • Automatická detekce změn a výpočet kontrolního součtu souborů
 • Porovnávání vrstevnických skupin s podporou umělé inteligence (připravuje se na rok 2021)
 • Export do aplikace MS Excel pro zobrazení dat XBRL a tabulky, včetně odkazů na prezentaci, výpočet a definici
 • Sestava aplikace MS Excel se zobrazením tabulky pro dimenzionální tabulky
 • Úplný export kontrolního seznamu auditu včetně komentářů, časových razítek atd.
 • Přizpůsobitelný export stanoviska auditorů do aplikace MS Word
 • Režim exportu zprávy o výsledku validace do MS Excelu (podobně jako v MS Word)
 • Výpočet a definice každé položky kontrolního seznamu musí být znovu zkontrolována pouze při změně skutečností
 • Výpočet a definice odkazové základny

Webináře

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the ESEF and ESG annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF require­ments. Work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller

ESEF text block tagging - Lessons Learned

According to the new ESEF Regulation, the tagging scope for the preparation of ESEF annual reports ending after 01.01.2022 has been significantly increased. The full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms.

In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples of our intelligent software solution SmartNotes.

Referents: Paul Beckmann and Catalina Ibanez

CSRD reporting and publication challenges in practice – with AMANA & Envoria

After its adoption in November 2022 by the European Parliament, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entered into force on January 5, 2023. This created the basis for comprehensive and comparable sustainability reporting that goes far beyond the previous non-financial reporting by companies.
Over 50,000 large companies in the EU will be required to report on sustainability information from 2024 respectively 2025 – depending on the CSRD criteria they meet. SMEs and other companies will follow.

To ensure reporting in due time, companies falling under the CSRD need to invest time now and set up or optimize their data collection and reporting process.
Together with our partner Envoria, the SaaS specialist in sustainability reporting, we will• summarize the implementation of the CSRD,

• discuss potential challenges in the reporting and publication process,
• exchange first experiences in practical application, and
• provide you with possible solutions.

Speaker: Philipp Stampfuß (Managing Director, AMANA), Sven Schubert (Co-Founder & CEO, Envoria)

Currently there are no news items.

XHTML Table Tags – How to fulfill the auditors requirement of having table tags in PDF-based documents

In some countries auditors require that tables in ESEF reports have to be marked up as XHTML table tags, meaning that that each row and column of a table that is part of a text block tagging in the attachment is explicitly tagged with an XHTML element.
For PDF based reports this is a challenge because of their print-centric layout. It would in fact require companies to base their report for example on Word and thereby lose critical layout capabilities.

AMANA did however, find a solution to this challenge which enables you to keep working with PDF files as a source for your ESEF report while at the same time fulfilling the auditors requirements about XHTML table tags.

In our webinar, we will talk in more detail about this requirement and show you how you can use the XBRL Tagger to create a report that both looks the way you want and still satisfies your auditor.

Referents: Janis Steinmann

ESG Reporting with AMANA: Automated Data Flow and integrated XBRL Tagging

The current European Sustainability Reporting Standard (ESRS) exposure draft, as published by EFRAG defines 178 sector-agnostic disclosure requirements, sector specific disclosure requirements are not yet defined. Those disclosure requirements describe hundreds of single data points and narrative disclosures that must be reported in a human-readable report, as well as in a digital and machine-readable format.

It includes data points on water and energy consumption, Greenhouse Gas emissions, pollution, biodiversity as well as many social aspects like disclosures on workforce. Policies, targets, and specific action plans will have to be reported in order to see how companies are going to face the challenges of a changing world and climate change.

In our webinar, we are going to summarize the challenges regarding the actual reporting and publication process, which includes:


• How to calculate, collect and consolidate the required data points by using solutions from AMANA partners.
• Using disclosure management software to be able to work collaboratively on the sustainability statements.
• Automate the data flow from various sources into management reports in order to eliminate manual and error-prone process as well as to optimize the last-mile reporting process.
• Options how to handle formatting and the production of glossy and ready-to-print reports in Word or InDesign as well as online reports.
• Digital tagging of sustainability and financial statements with the ESRS or ISSB XBRL taxonomy.
• Auditing and publication of the final report.

Referents: Richard Bössen and Philipp Stampfuß

How to create an ESEF reporting in no time - Plug & Play with the AMANA XBRL Tagger

In our webinar, we will present our solution outlining the simple handling of report produc­tion and the automated tagging support feature based on artificial intelli­gence (AI) developed by AMANA, which signi­ficantly simplifies the creation of ESEF reports.

Referents: Nina Schüller and Janis Steinmann

How to solve ESG reporting and publication challenges with AMANA & Envoria

The latest European Sustainability Reporting Standard (ESRS) exposure drafts defining sector-agnostic disclosure requirements were published in November. The new drafts significantly reduce the number of disclosure requirements and data points. However, this reduction should not obscure the burden that continues to be placed on companies. 84 disclosure requirements and 1,144 quantitative and qualitative data points still must be reported.

To ensure reporting in accordance with the ESRS in due time, companies required to disclose ESRS information need to invest time now and set up or optimize their data collection and reporting process.

Together with our partner Envoria, SaaS specialist in sustainability reporting, we summarize the challenges regarding the reporting and publication process, which includes:


● How to understand the regulatory objectives
● How to calculate, collect, and consolidate required data points
● How to work collaboratively on sustainability statements using supportive tools
● How to automate the data flow from various sources into management reports
● How to digitally tag stainability and financial statements with the ESRS or ISSB XBRL taxonomy
● How to handle formatting and the production of glossy and ready-to-print reports
● How to implement the audit and publication of the final report

Referents: Philipp Stampfuß (Managing Director, AMANA) und Sven Schubert (Co-Founder & CEO, Envoria)

How to audit the upcoming ESEF text block taggings

The ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed. The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparison of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

Starting from 2022, the full notes to the financial statements have to be tagged with text block taggings, additionally to the main financial statements, which is a new challenge for preparers and audit firms. Various technical and business details have to be considered as part of the assurance.

In the webinar we explain the new rule, and show how the XBRL Auditor can used to face the challenge, and which new features have been implemented in the version 1.2 to facilitate the textblock tagging assurance.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation. Moreover, our software is already successfully used by numerous audit firms including Big Four firms .In our webinar, we will show you the features and benefits of the XBRL Auditor when auditing ESEF reports, as well as our experiences from the first year of ESEF.


Referents: Richard Bössen and Nina Schüller

Contact
Please calculate 1 plus 5.

Zde si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů

Projekty našich klientů

Arkk solutions

Společnost Arkk používá software společnosti AMANA k poskytování externí služby označování iXBRL. Software se snadno používá a je intuitivní jak pro uživatele, tak pro kontrolora. Tým společnosti AMANA velmi rychle reaguje na zapracování zpětné vazby do softwaru a skvěle se s ním spolupracuje. Od řady našich klientů jsme obdrželi vynikající zpětnou vazbu na výstupy iXBRL, zejména pokud jde o snadnost přezkoumání." Jenny Himsley, CFO.”
Jenny Himsley
CFO
Arkk solutions

CtrlPrint

“Úspěšně jsme integrovali XBRL Tagger společnosti AMANA, certifikované řešení XBRL, do systému CtrlPrint, abychom našim firemním uživatelům umožnili rychle a efektivně připravit jejich finanční výkazy na direktivu ESEF. V rámci našich tagovacích sezení v prosinci 2019 bylo 30 kótovaných společností schopno, ve velké míře, označit výroční zprávu za předchozí rok a vytvořit výkazy iXBRL jako dokonalý základ pro zprávu za rok 2020, čímž splnily požadavky ESMA. Naši uživatelé, kteří obecně nejsou obeznámeni s XBRL, byli ohromeni snadno použitelnou funkčností nástroje XBRL Tagger společnosti AMANA a způsobem, jakým změnil formát ESEF/XBRL na známější formát.. Jsme přesvědčeni, že se jedná o dokonalý doplněk našeho nástroje pro spolupráci na výkazech."
Karl Magnus Westerberg
CtrlPrint
Seznam společností kótovaných na německém burzovním indexu DAX používající software AMANA
Anteil AMANA Kunden am DAX
Top 500 společností dle Frankfurter Allgemeine Zeitung, které používají AMANA
Anteile AMANA Kunden am FAZ100

Live Demo for our ESEF solution:
Please fill out the follo­wing form and we will contact you as soon as possible.

Please calculate 6 plus 1.

Here you can read the privacy policy.