ESEF Plug & Play

SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ ESEF
SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ ESEF
OZNAČOVÁNÍ VŠECH TYPŮ DOKUMENTŮ
OZNAČOVÁNÍ VŠECH TYPŮ DOKUMENTŮ
OKAMŽITÉ OZNAČOVÁNÍ BEZ NUTNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU
OKAMŽITÉ OZNAČOVÁNÍ BEZ NUTNOSTI IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF

Co znamenají nové pokyny ESMA pro moji společnost?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) požaduje, aby od roku 2020 všichni emitenti na regulovaných trzích EU připravovali výroční zprávy ve formátu Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL je XBRL vložený do HTML, což znamená, že povinné jsou i výroční zprávy ve formátu  HTML. Výkazy ESEF lze následně prohlížet v jakémkoli internetovém prohlížeči.

Další informace ...

XBRL tagger - ESEF Plug & Play bez implementačního projektu

Also as
Tagging-as-
a-Service

ESEF Reporting with the XBRL Tagger
"Bolt-on" řešení:
generování (i)XBRL zpráv z Wordu, Excelu, PDF a InDesignu pomocí XBRL Ttaggeru

Díky našemu snadno použitelnému softwaru s certifikací XBRL můžete výkazy v souladu s ESEF vytvořit během okamžiku. I bez implementačního projektu a znalostí IT můžete okamžitě začít označovat své výroční zprávy. Samostatný značkovač XBRL dokáže rozpoznat jakýkoli formát dat a zpracovat všechny taxonomie. Položky taxonomie IFRS můžete snadno přiřadit k odpovídajícím číslům účetních výkazů.

Jednoduše převeďte libovolný dokument MS Word, PDF, HTML nebo InDesign tak, aby bylo možné okamžitě využívat rychlé a snadné ovládání samostatné aplikace XBRL Tagger. Po provedení mapování lze všechny značky převést do nového výkazu ESEF v následujícím roce.

Alternativně je XBRL tagger k dispozici jako integrované řešení v rámci našeho softwaru pro podporu a automatizaci přípravy a zveřejňování komplexních reportů SmartNotes. Kromě tagování značkami XBRL podporuje SmartNotes kompletní end-to-end proces ,od nahrání dat ze zdrojových systémů, až po rozvržení připravené k tisku. Další informace naleznete zde

 • Samostatné řešení
 • Označování PDF / Word / InDesign
 • Plug & Play
 • Všechny taxonomie a jazyky
 • Automatické označování a mapování pomocí inteligentní umělé inteligence
 • Export kompatibilní s firemním designem

Disclosure Management SmartNotes:
Komplexní proces k výroční zprávě

Naše řešení pro Disclosure Management zvyšuje efektivitu při přípravě výročních zpráv a zpráv ve formátu iXBRL a pomáhá vám zavést platné vykazování dle standardu ESEF. Díky integraci XBRL procesoru je SmartNotes k dispozici jako "vestavěná" verze. Kromě tagování značkami XBRL podporuje SmartNotes kompletní end-to-end proces, od importu dat z konsolidačního systému, až po rozvržení připravené k tisku.

Náš software pro vykazování ve formátu ESEF zároveň nabízí řadu dalších funkcí, které podporují odbornou práci vašich zaměstnanců a eliminují činnosti, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Například změny v importu dat vedou k nutnosti aktualizovat dotčený obsah, a to nejenom v tabulkách, ale i v souvisejícím textu a ve všech jazykových variantách vašich výročních zpráv.

Díky integrovanému konceptu rolí a úplnému auditnímu záznamu vám nabízíme zabezpečení revizí a zároveň reagujeme na vaše individuální požadavky. Kromě toho se importované hodnoty, úpravy zaokrouhlování, vytvořené tagy a texty uchovávají pro další sestavu. Kromě formátu ESEF si můžete vybrat z řady dalších výstupních formátů, jako jsou Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL nebo iXBRL připravené pro tisk.

END-TO-END -PROCES
END-TO-END -PROCES
FLEXIBILNÍ ROZHRANÍ V APLIKACI SMARTNOTES
FLEXIBILNÍ ROZHRANÍ V APLIKACI SMARTNOTES
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF
ROZVRŽENÍ PŘIPRAVENÉ K TISKU PRO PŘÍMÉ HLÁŠENÍ ESEF
INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
PODOBNÉ ZPRÁVY PŘÍMO V ŘÍZENÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍŘEŠENÍ DISCLOSURE MANAGEMENT
PODOBNÉ ZPRÁVY PŘÍMO V ŘÍZENÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍŘEŠENÍ DISCLOSURE MANAGEMENT
PLNOHODNOTNÝ AUDIT TRAIL
PLNOHODNOTNÝ AUDIT TRAIL
KONCEPT AUTORIZACE A ¬VÍCEJAZYČNOST
KONCEPT AUTORIZACE A ¬VÍCEJAZYČNOST
SPRÁVA ČÍSEL
SPRÁVA ČÍSEL

Software AMANA pro vaší výroční zprávu ve formátu ESEF

Bez ohledu na to, jaký formát dokumentu máte a zda má "vestavěnou" nebo samostatnou "bolt-on" verzi; náš integrovaný software certifikovaný pro XBRL zaručuje platnou výroční zprávu ESEF ve formátu iXBRL.

Samostatný značkovač XBRL dokáže rozpoznat jakýkoli datový formát a zpracovat všechny taxonomie; není nutný žádný implementační projekt ani instalace. Kromě toho je XBRL Tagger integrován do našeho řešení SmartNotes Disclosure Management. Kromě tagování poskytuje SmartNotes kompletní end-to-end proces, od prvního importu dat z konsolidačního systému, až po rozvržení připravené k tisku pro zveřejnění.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Client/­Server
Number of concurrent users working on one report 1
XBRL Function­alities    
Certified (i)XBRL processor x x
Taxonomy extensions x x
Microsoft Word tagging x x
PDF | HTML | InDesign tagging x  
AI supported auto tagger x x
Webpage-Ready-Export x x
XBRL tagging roll-forward x x
Disclosure Manage­ment Function­alities    
Support for multi­lingual reports including number formatting x x
Integrated disclosure checklist x x
Content manage­ment based on Microsoft Office   x
Report roll-forward (numbers, manual adjust­ments, notes & comments)   x
Different types of output documents (e.g. Word, Excel, PowerPoint, HTML, iXBRL, XBRL, InDesign, etc.)   x
Linking & automatic update of values from data sources ( e.g. SAP, HFM, LucaNet, etc.)   x
Individual workflow system   x
„Layout Robot“ for the automated production of glossy and ready-to-print reports   x
Detailed authorisation system and full audit trail   x

Porovnejte XBRL Tagger a SmartNotes - najděte to správné řešení pro svou společnost.

Kontrola a validace výkazů ESEF a iXBRL pomocí nástroje AMANA XBRL Auditor

Nové nařízení ESEF ukládá kótovaným společnostem zveřejňovat své výroční finanční zprávy v digitálním formátu iXBRL. V mnoha zemích EU musí být zprávy ESEF také auditovány nebo přezkoumány.

Hlavním úkolem auditu výkazů iXBRL je technická validace, kontrola značek zvolených tvůrcem výkazu a porovnání tradičního formátu (PDF) s novým formátem iXBRL. Audit výkazů iXBRL vyžaduje nové znalosti auditorů a lze jej provést pouze s příslušným certifikovaným softwarem XBRL.

AMANA XBRL Auditor byl vyvinut na základě našich dlouholetých zkušeností ze stovek projektů XBRL s jasným zaměřením na kontrolu a audit výkazů iXBRL podle nařízení ESEF.

AMANA XBRL Auditor Vás podpoří zejména v těchto aktivitách:

✓ Automatizace technické validace v souladu s validačními pravidly ESMA
✓ Kontrola integrity strojově čitelného a lidsky čitelného dokumentu
✓ Podpora dokumentace pomocí kontrolních seznamů
✓ Kontrola verzí pomocí porovnávání a sledování změn z jedné verze na druhou
✓ Komunikace s klientem pomocí komentářů
✓ Funkce čtyř očí a přezkoumání

Obecný přístup umožňuje auditorovi načíst jakoukoli zprávu ve formátu iXBRL bez ohledu na to, jaký nástroj byl použit k jejímu vytvoření. Strojově čitelný soubor dat je okamžitě ověřen a zobrazen a lze jej porovnat s "lidsky čitelným" XHTML. Kontrolu souladu výkazu, jak ji popisuje Příručka pro vykazování ESEF i samotné nařízení, lze provést a potvrdit jediným kliknutím bez jakýchkoli technických znalostí nebo znalostí XBRL.

Auditoři se tak mohou soustředit na to, co je důležité: na kontrolu skutečných značek XBRL a řádkových položek, jejich ukotvení do taxonomie XBRL a datové základny pro vazbu na výpočty, což vyžaduje tradiční znalosti IFRS. Označování hlavních účetních výkazů lze kontrolovat nebo komentovat řádek po řádku v jednotlivých verzích.

Integrovaný kontrolní seznam umožňuje, aby kompletní audit provedlo, okomentovalo a zdokumentovalo (pomocí souborových příloh) více uživatelů najednou.

Automatická a inteligentní detekce změn nových verzí výkazu ESEF a porovnání XHTML a iXBRL umožňuje rychle porovnat změněné výkazy klientů bez nutnosti opakovat již zkontrolované položky.

Po ukončení auditu výkazů lze jednoduše získat komplexní zprávu ve formátu MS Excel, která zahrnuje všechny výsledky validace, taxonomii, strojově čitelný soubor dat v několika pohledech a zdokumentované kontrolní kroky a komentáře

INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
INTEGROVANÝ PROCESOR XBRL PROCESOR V NAŠEM SOFTWARU ESEF
END-TO-END -PROCES
END-TO-END -PROCES

Funkce auditora AMANA XBRL

 • Instalační program Plug & Play pro počítače se systémem MS Windows, bez potřeby IT nebo serverových komponent
 • API dostupné pro účely automatizace
 • Načítání zprávy
 • Otevření balíčků sestav v archivu ZIP, včetně rozšíření taxonomie
 • Otevření výkazů iXBRL/XHTML
 • Otevření souborů XBRL
 • Otevření libovolné taxonomie
 • Předběžné načtení taxonomie ESEF
 • Certifikované validátory XBRL International:
 • Jádro (XBRL 2.1 a Dimenze 1.0)
 • Inline XBRL 1.1
 • Tabulka Linkbase 1.0
 • Rozšiřitelné výčty 1.0 a 2.0
 • Formule 1.0
 • Registr jednotek
 • Příručka ESEF pro podávání zpráv a ověřování RTS (ESMA Conformance Suite splněno)
 • Vlastní pravidla ověřování a položky kontrolního seznamu
 • Verzování zpráv ESEF zasílaných klienty
 • Srovnávač XBRL pro zobrazení rozdílů v označování mezi dvěma výkazy
 • Srovnávač celého dokumentu XHTML pro vizualizaci rozdílů v režimu sledování změn (podobně jako v MS Word)
 • Zobrazení dat XBRL založené na rozšíření taxonomie, včetně prezentace, výpočtu a definice
 • Zobrazení tabulky XBRL pro dimenzionální tabulku (Výkaz změn vlastního kapitálu)
 • iXBRL Viewer pro zobrazení značek v dokumentu XHTML
 • Výsledky ověřování zobrazené na úrovni faktů
 • Prohlížeč skrytých faktů
 • Kontrola totožnosti vykazujícího subjektu
 • Kontrolní seznam založený na standardu auditu (PS410) s automatickými, poloautomatickými a manuálními položkami
 • Dokumentace kontrol s komentáři a přílohami ke každé položce kontrolního seznamu
 • Pracovní postup založený na stavu pro každý krok, včetně auditní stopy (kdo/kdy)
 • Potvrzení principu čtyřech očí různými uživateli
 • Označení a přiřazení každého řádku výkazu / čísla
 • Převádění položek kontrolního seznamu a výsledků auditu mezi obdobími (tzv. roll-forward), v nových verzích zprávy je třeba zkontrolovat pouze změněné skutečnosti
 • Automatická detekce změn a výpočet kontrolního součtu souborů
 • Porovnávání vrstevnických skupin s podporou umělé inteligence (připravuje se na rok 2021)
 • Export do aplikace MS Excel pro zobrazení dat XBRL a tabulky, včetně odkazů na prezentaci, výpočet a definici
 • Sestava aplikace MS Excel se zobrazením tabulky pro dimenzionální tabulky
 • Úplný export kontrolního seznamu auditu včetně komentářů, časových razítek atd.
 • Přizpůsobitelný export stanoviska auditorů do aplikace MS Word
 • Režim exportu zprávy o výsledku validace do MS Excelu (podobně jako v MS Word)
 • Výpočet a definice každé položky kontrolního seznamu musí být znovu zkontrolována pouze při změně skutečností
 • Výpočet a definice odkazové základny

Webináře

ESEF Textblock-Tagging - Lessons Learned

In our webinar, the experiences from the first year of ESEF implementation will be presented, especially regarding text block tagging. In addition to the technical requirements, we will also discuss practical examples in our intelligent software solution SmartNotes.

Referents: Nina Schüller and Philipp Stampfuss

ESG Reporting with AMANA: Automated Data Flow and integrated XBRL Tagging

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)has published an XBRL Taxonomy draft, which represents the European Sustainability Reporting Standard (ESRS) and can be used for digital tagging of ESG reports. The taxonomy is to be considered as a working draft (“Proof-of-Concept”) and implements only a small but important part of the Environmental Climate Change standard E1.

Thanks to its certified and generic implementation, AMANA based tagging solutions, like the XBRL Tagger or SmartNotes, can simply load the ESRS XBRL taxonomy for tagging right away. By using direct data interfaces for different ESG data collection and calculation software solutions, combined financial and ESG reporting is enabled quick and easy. The tagging tools allow you to load and tag multiple XBRL taxonomies at the same time, e.g., the ESEF taxonomy and EFRAG/ISSB taxonomy. AMANA XBRL tagging solutions are used by more than 1000 entities across the EU already.

Referent: Richard Bössen

How to create an ESEF reporting in no time - Plug & Play with the AMANA XBRL Tagger

In our webinar, we will present our solution outlining the simple handling of report produc­tion and the automated tagging support feature based on artificial intelli­gence (AI) developed by AMANA, which signi­ficantly simplifies the creation of ESEF reports.

Referents: Nina Schüller and Janis Steinmann

The most common issues, challenges and solutions in ESEF reporting

In many countries the new ESEF regulation becomes mandatory for the first time for the annual reports of 2021. With a wealth of experience from more than 200 reports tagged in year one, we would like to make you aware of the most important challenges of ESEF for the coming report, how to solve them and the changes that happened to ESEF during the current year.

AMANA has been developing Disclosure Management and XBRL software for more than 10 years. Our XBRL engine is used by hundreds of companies across Europe to generate and process thousands of XBRL reports every year. With more than 600 customers and partners across Europe and more than 200 successfully submitted ESEF filings, we already have a lot of practical experience in working with ESEF.

Learn from our ESEF and XBRL experts what the biggest challenges are in creating annual reports and how you can solve them with our software solutions.

Referents: Nina Schüller, Dr. Philipp Stampfuss (AMANA) and Okan Zengi (Deloitte)

Disclosure Management SmartNotes: End-to-end process to the annual report

Our Disclosure Management SmartNotes increases the effi­ciency in the creation of annual reports and iXBRL reports and helps you to imple­ment the ESEF require­ments. You work with SmartNotes from the first data import, through the input of corrections, to the publication of the annual report in a print-ready layout without media discon­tinuity. Our Disclosure Management System relieves you of the manual work steps so that you can concen­trate on essential content.

Referents: Björn Bielesch and Nina Schüller

Contact
What is the sum of 8 and 5?

Zde si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů

Projekty našich klientů

Arkk solutions

Společnost Arkk používá software společnosti AMANA k poskytování externí služby označování iXBRL. Software se snadno používá a je intuitivní jak pro uživatele, tak pro kontrolora. Tým společnosti AMANA velmi rychle reaguje na zapracování zpětné vazby do softwaru a skvěle se s ním spolupracuje. Od řady našich klientů jsme obdrželi vynikající zpětnou vazbu na výstupy iXBRL, zejména pokud jde o snadnost přezkoumání." Jenny Himsley, CFO.”
Jenny Himsley
CFO
Arkk solutions

CtrlPrint

“Úspěšně jsme integrovali XBRL Tagger společnosti AMANA, certifikované řešení XBRL, do systému CtrlPrint, abychom našim firemním uživatelům umožnili rychle a efektivně připravit jejich finanční výkazy na direktivu ESEF. V rámci našich tagovacích sezení v prosinci 2019 bylo 30 kótovaných společností schopno, ve velké míře, označit výroční zprávu za předchozí rok a vytvořit výkazy iXBRL jako dokonalý základ pro zprávu za rok 2020, čímž splnily požadavky ESMA. Naši uživatelé, kteří obecně nejsou obeznámeni s XBRL, byli ohromeni snadno použitelnou funkčností nástroje XBRL Tagger společnosti AMANA a způsobem, jakým změnil formát ESEF/XBRL na známější formát.. Jsme přesvědčeni, že se jedná o dokonalý doplněk našeho nástroje pro spolupráci na výkazech."
Karl Magnus Westerberg
CtrlPrint
Seznam společností kótovaných na německém burzovním indexu DAX používající software AMANA
Anteil AMANA Kunden am DAX
Top 500 společností dle Frankfurter Allgemeine Zeitung, které používají AMANA
Anteile AMANA Kunden am FAZ100

Live Demo for our ESEF solution:
Please fill out the follo­wing form and we will contact you as soon as possible.

Please add 6 and 1.

Here you can read the privacy policy.