ESEF Plug & Play

Rozwiązanie desktopowe
Rozwią­zanie desk­topowe
Możliwość oznaczania tagami każdego rodzaju dokumentu
Możliwość oznaczania tagami każdego rodzaju dokumentu
Tagowanie bez czasochłonnego projektu wdrożeniowego
Tago­wanie bez czasoch­łonnego projektu wdrożeni­owego
Układ raportu przystosowany do profesjonalnego wydruku
Układ raportu przystosowany do profesjonalnego wydruku

Co nowe wytyczne ESMA oznaczają dla Państwa firmy?

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wymaga, aby wszystkie Spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Unii Europejskiej, a które to sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, od 2020 r. sporządzały roczne sprawozdania skonsolidowane w formacie Inline XBRL (iXBRL). Inline XBRL to XBRL osadzony w języku HTML, co czyni raport roczny w formacie HTML również obowiązkowym. Raporty sporządzone zgodnie z ESEF muszą być możliwe do odczytania przez dowolną przeglądarką internetową.

Dowiedz się więcej ...

XBRL Tagger – raportowanie ESEF plug & play

Dzięki oferowanemu przez nas, łatwemu w użyciu oprogramowaniu, posiadającemu certyfikat XBRL, możemy błyskawicznie przygotowywać raporty zgodne z ESEF. Bez konieczności uruchamiania projektu wdrożeniowego oraz wiedzy informatycznej możemy oznaczyć tagami dowolny raport roczny. XBRL Tagger, narzędzie desktopowe, pozwala odczytać dane w dowolnym formacie oraz oznaczać pozycje wg dowolnej taksonomii. W prosty sposób możemy przypisać poszczególne tagi taksonomii ESEF do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego.

Możliwość wczytania dowolnego dokumentu MS Word, PDF, HTML lub InDesign zapewnia szybką j i łatwą obsługę procesu tagowania XBRL. Po oznaczeniu dokumentu tagami, mapa przypisań może być łatwo przeniesiona na następny rok.

Alternatywnie, XBRL Tagger jest również dostępny w ramach zintegrowanego rozwiązania wspierającego pełny proces przygotowywania i zarządzania sprawozdaniami, SmartNotes Disclosure Management. Oprócz samego znakowania XBRL, SmartNotes wspiera kompletny proces od importu danych z systemów źródłowych do przygotowania dokumentu gotowego do wydruku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Rozwiązanie desktopowe
 • Oznaczanie dokumentów PDF / Word / HTML / InDesign
 • Plug & Play
 • Wsparcie wszystkich taksonomii oraz języków
 • Autotagowanie dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji
 • Eksport dokumentów zgodnie z korporacyjnym formatem
XBRL Tagger - Raportów ESEF
Rozwiązanie "Bolt-on":
generowanie raportów (i)XBRL z dokumentów Word, Excel, PDF i InDesign za pomocą XBRL Tagger

SmartNotes Disclosure Management:
Kompletny, end-to-end, proces sporządzania sprawozdania rocznego

Oferowany przez nas SmartNotes Disclosure Management zwiększa efektywność przygotowywania raportów rocznych i raportów iXBRL oraz pomaga we wdrożeniu raportów zgodnych z ESEF. SmartNotes oprócz znakowania XBRL dzięki wbudowanemu XBRL Tagger, kompleksowo wspiera cały proces, od importu danych z systemów źródłowych po przygotowanie dokumentu w układzie gotowym do wydruku.

Dodatkowo, oferowane przez nas oprogramowanie do raportowania ESEF oferuje szereg funkcji wspierających i usprawniających pracę, a przez to pozwalających na oszczędność czasu podczas procesu raportowania. Przykładem może być odświeżanie danych i automatyczna aktualizacja odpowiednich tabel i pól tekstowych we wszystkich wersjach raportu bez konieczności manualnej ingerencji.

Dzięki wbudowanej koncepcji ról i pełnej ścieżce audytu, oferujemy bezpieczne wersjonowanie oraz odpowiadamy na indywidualne wymagania dotyczące zarządzania uprawnieniami użytkowników. Dodatkowo, zaimportowane wartości, korekty zaokrągleń, utworzone znaczniki i pola tekstowe są zachowywane do następnego raportu w kolejnej wersji lub kolejnym okresie sprawozdawczym. Oprócz raportu zgodnego z ESEF, możemy wybierać spośród wielu innych formatów wyjściowych, takich jak Word, PDF, Excel, InDesign, XBRL lub iXBRL. Przekonaj się o możliwościach SmartNotes.

Kompletny, end-to-end, proces
Kompletny, end-to-end, proces
Elastyczne interfejsy do danych źródłowych
Elastyczne interfejsy do danych źródłowych
Układ raportu przystosowany do profesjonalnego wydruku
Układ raportu przystosowany do profesjonalnego wydruku
Zintegrowany procesor przetwarzania XBRL
Zintegrowany procesor przetwarzania XBRL
Spójne raporty
Spójne raporty
Pełna ścieżka audytu
Pełna ścieżka audytu
Praca równoległa wielu użytkowników i wielojęzyczność
Praca równoległa wielu użytkowników i wielojęzyczność
Zarządzanie raportowanymi wielkościami
Zarządzanie raportowanymi wielkościami
Szybkie tworzenie rocznych raportów ESEF w formacie iXBRL
Wbudowany XBRL:
Workflow zarządzany przez SmartNotes - Szybkie tworzenie rocznych raportów ESEF w formacie iXBRL

Certyfikowane oprogramowanie XBRL do raportowania ESEF

Niezależnie od formatu raportu oraz niezależnie, czy wykorzystany zostanie desktopowy XBRL Tagger, czy zintegrowane rozwiązanie SmartNotes: oferowane przez nas, posiadające certyfikat XBRL, oprogramowanie gwarantuje poprawnie wygenerowany raport roczny ESEF w formacie iXBRL.

XBRL Tagger, jako rozwiązanie desktopowe, może odczytywać dowolny format danych oraz przetwarzać dowolną taksonomię. Nie ma potrzeby skomplikowanej instalacji oprogramowania czy uruchamiania projektu wdrożeniowego. Dodatkowo, XBRL Tagger jest integralnym modułem oferowanego przez nas systemu SmartNotes Disclosure Management. Oprócz znakowania, SmartNotes zapewnia pełny i kompleksowy proces, począwszy od importu danych z systemów źródłowych, a skończywszy na przygotowaniu raportu w układzie gotowym do opublikowania i wydruku.

  XBRL Tagger Smart­Notes
  Desk­top Klient/Serwer
Liczba użytkow­ników jedno­cześnie pracują­cych nad raportem 1
Funkcje XBRL    
Certyfi­kowany procesor (i)XBRL x x
Rozszer­zenia taksonomii x x
Oznaczanie tagami dokumentów Microsoft Word x x
Oznaczanie tagami dokumentów PDF | HTML | InDesign x  
Automa­tyczne oznaczanie tagami przy wykorzyst­aniu AI x x
Eksport do formatu stron internet­owych (XHTML) x x
Przenoszenie znaczników XBRL na kolejny okres (roll-forward) x x
Funkcje zarządzania treścią    
Obsługa raportów wielojęzy­cznych, w tym formatów liczbowych x x
Zintegrowana lista kontrolna (check-list) x x
Zarządzanie treścią z poziomu pakietu Microsoft Office   x
Przenoszenie (roll-forward) sprawozdania na kolejny okres (liczby, ręczne korekty, komentarze ...)   x
Szeroki zakres formatów wyjściowych (Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL, InDesign, eBanz)   x
Bezpośrednie łączenie i automatyczna aktualizacja wartości z systemów źródłowych (np. SAP, HFM, LucaNet)   x
Workflow   x
Automatyczne generowanie raportów gotowych do wydruku "Layout Robot"   x
System autoryzacji użytkow­ników oraz ścieżka audytu   x

Porównanie XBRL Tagger i SmartNotes - wybierz rozwiązanie odpowiednie do wymagań.

Check and validate ESEF and iXBRL reports with the AMANA XBRL Auditor

The new ESEF regulation mandates listed companies to publish their annual financial reports in iXBRL digital format. In many EU countries, the ESEF reports also have to be audited or reviewed.

The main challenge of auditing iXBRL reports is the technical validation, checking of tags selected by the report creator and the comparrission of the traditional format (PDF) with the new iXBRL format. Auditing iXBRL reports requires new knowledge for auditors and can only be done with a proper certified XBRL software.

The AMANA XBRL Auditor was developed on the basis of our many years of experience from hundreds of XBRL projects with a clear focus on the review and audit of iXBRL reports according to the ESEF regulation.

The AMANA XBRL Auditor supports you by:

 • automizing the technical validation in accordance with the ESMA Validation rules
 • checks for integrity of the machine readable and human readable document
 • supports the documentation with checklists
 • version control, by comparing and tracking changes from one version to the other
 • client communication with comments
 • four eyes and review function

The generic approach allows the auditor to load any iXBRL report, no matter which tool was used to create the report. Immediately, the machine-readable dataset is validated and displayed and can be compared to the "human-readable" XHTML. The compliance check of the report as described by the ESEF Reporting Manual as well as the regulation itself can be performed and confirmed with a single click without any technical or XBRL knowledge.

This allows auditors to focus on what’s important: The checking of the actual XBRL tags and line items, anchoring and calculation link base, which requires traditional IFRS knowledge. The tagging of the main financial statements can be checked or commented on a line-by-line basis from one version to the other.

The integrated checklist allows the complete audit to be performed, commented and documented (using file attachments) by multiple users at the same time.

An automatic and intelligent change detection for new versions of the report ESEF report as well as an XHTML and iXBRL comparison allows to quickly compare changed reports of clients without having to repeat already checked items.

A comprehensive Excel report with all validation results, the taxonomy, the machine-readable data set in multiple views as well as the documented check steps and comments can be extracted.

Complete and certified ESEF and iXBRL validation
Complete and certified ESEF and iXBRL validation
Checklist with documentation and comments
Checklist with document­ation and comments
Viewer for report & tags, taxonomy extension
Viewer for report & tags, taxonomy extension
View iXBRL reports in read-only mode
View iXBRL reports in read-only mode
Export of the audit report to Excel and Word
Export of the audit report to Excel and Word
comprehensive Excel report
Compre­hensive Excel report
Hotline for validation errors and edge cases
Hotline for validation errors and edge cases
Intelligent change detection
Intelligent change detection
Osoba do kontaktu
Dr. Philipp Stampfuß - SmartNotes Experte
Richard Bössen - XBRL Experte
Jaka jest suma 8 i 2?

Zapoznanie się z polityką prywatności.

Nasze projekty klientów

Arkk Solutions

"Arkk korzysta z oprogramowania AMANA, aby zapewnić zewnętrzną usługę znakowania iXBRL. Oprogramowanie jest proste i intuicyjne w obsłudze, zarówno dla użytkownika jak i inspektora. Zespół AMANA był bardzo responsywny w integrowaniu informacji zwrotnych z oprogramowaniem i wspaniale się z nimi pracowało. Otrzymaliśmy doskonałe opinie od wielu naszych klientów na temat wyjścia iXBRL, a zwłaszcza łatwości recenzji."
Jenny Himsley
CFO
Arkk Solutions

CTRLPRINT

"Z powodzeniem zintegrowaliśmy tagi AMANA XBRL, certyfikowane rozwiązanie XBRL, z CTRLPRINT, aby zapewnić naszym klientom skuteczny i szybki sposób tworzenia ich raportów finansowych zgodnych z ESEF. Dzięki temu oferujemy naszym klientom szybkie i skuteczne rozwiązanie ESEF. Podczas naszej grudniowej sesji znakowania w 2019 roku 30 notowanych na giełdzie spółek było w stanie szeroko oznaczyć ubiegłoroczne sprawozdanie roczne i opracować sprawozdania iXBRL jako doskonałą podstawę dla sprawozdania za rok 2020, które bezpośrednio spełnia wymogi ESMA. Nasi klienci, z których większość nie zna XBRL, byli pod wrażeniem przyjaznej dla użytkownika funkcjonalności tagera AMANA XBRL oraz prostoty tworzenia ESEF/XBRL. Jesteśmy przekonani, że jest to doskonałe uzupełnienie naszego narzędzia współpracy."
Karl Magnus Westerberg
CTRLPRINT
Klienci
AMANA
notowani na DAX
Porcentaje de clientes AMANA en el DAX
Klienci
AMANA
notowani na FAZ100
Porcentaje de clientes AMANA en el FAZ100

Free demo